Vrátenie / výmena tovaru

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar vrátiť v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14 dní.

Vrátenie tovaru alebo výmenu tovaru môžete uplatniť prostredníctvom nášho Formulára, ktorý bol súčasťou Vášho balíku alebo prostredníctvom e-mailu na info@katrinfashion.sk

Tovar, ktorý si želáte vrátiť/vymeniť nám zašlite zabalený,  nenosený, nepoškodený spolu s vyplneným formulárom na adresu Katrin Fashion, Južná trieda 3 04001 Košice alebo KATRINBAGS s.r.o, Šoltésovej 26, 040 01 Košice 

Pri prvej výmene tovaru poštovné neúčtujeme, zákazník hradí iba poštovné za tovar, ktorý nám pošle na výmenu/vrátenie.