Vrátenie / výmena tovaru

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar vrátiť v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14 dní.

Vrátenie tovaru alebo výmenu tovaru môžete uplatniť prostredníctvom nášho Formulára, ktorý bol súčasťou Vášho balíku alebo prostredníctvom e-mailu na info@katrinfashion.sk

Tovar, ktorý si želáte vrátiť/vymeniť nám zašlite zabalený,  nenosený, nepoškodený spolu s vyplneným formulárom na adresu Katrin Fashion, Hlavná 75, 04001 Košice alebo KATRINBAGS s.r.o, Šoltésovej 26, 040 01 Košice 

Pri prvej výmene tovaru poštovné neúčtujeme, zákazník hradí iba poštovné za tovar, ktorý nám pošle na výmenu/vrátenie.